Användarvillkor

DETTA AVTAL REGLERAR DIN ANVÄNDNING AV HOMITOS WEBBPLATS. LÄS MER OM DINA ANVÄNDARRÄTTIGHETER FÖR ROYALTYFRITT INNEHÅLL I VÅRT LICENSAVTAL FÖR INNEHÅLL.

Denna Webbplats ägs och drivs av HOMITO (“HOMITO”). Åtkomst och användning av Webbplatsen tillhandahålls till dig av HOMITO under förutsättningen att du godkänner dessa Användarvillkor, och genom att besöka eller använda Webbplatsen ska du anses godkänna dessa Användarvillkor. Om du inte samtycker till att godkänna och följa dessa Användarvillkor ska du inte besöka eller använda Webbplatsen.
HOMITO kan när som helst revidera och uppdatera dessa Användarvillkor utan meddelande. Vi ber dig granska Användarvillkoren som publicerats på Webbplatsen regelbundet. Om du besöker eller använder Webbplatsen efter publiceringen av ändringar ska detta anses utgöra ditt godkännande av dessa ändringar.

1. Användning av Webbplatsen
Webbplatsen och dess innehåll (”Innehållet”) är avsett för HOMITOs kunder. Du får inte använda denna Webbplats eller Innehållet för ändamål som inte rör dina affärsförbindelser med HOMITO. Du förbjuds specifikt från att: (a) hämta, kopiera eller på nytt överföra hela eller delar av Webbplatsen eller Innehållet utan, eller i strid med, en skriftlig licens eller överenskommelse från HOMITO, (b) använda datautvinning, robotar eller liknande metoder för att samla in eller utvinna data, (c) manipulera eller på annat sätt visa Webbplatsen eller Innehållet via inramning eller annan navigeringsteknik, (d) registrera, prenumerera på, säga upp prenumerationer på eller försöka att registrera, prenumerera på eller säga upp prenumerationer på någon av HOMITOs produkter eller tjänster åt någon part om du inte uttryckligen fått tillåtelse från denna part till detta, samt (e) använda Webbplatsen eller Innehållet för icke avsedda ändamål, som fastställs helt utifrån HOMITOs eget gottfinnande, inklusive men inte begränsat till att förtala, begå övergrepp på, trakassera, förfölja eller hota andra eller på annat sätt bryta mot andras juridiska rätter (som rätt till privatliv) och/eller att publicera, lägga upp, distribuera eller sprida innehåll eller material som är förtalande, kränkande, stötande, pornografiskt, sexuellt, vulgärt eller olagligt.
Du får inte störa säkerheten för eller på annat sätt missbruka Webbplatsen eller systemresurser, tjänster eller nätverk kopplade till eller som kan nås genom Webbplatsen. Du får endast använda Webbplatsen för lagliga ändamål.

2. Immateriell egendom
Allt material (inräknat hur materialet organiseras och presenteras) på Webbplatsen (“Materialet”) tillhör HOMITO och dess licensgivare och kan skyddas av immateriella rättigheter såsom lagar som rör upphovsrätt, varumärken, handelsnamn, domännamn och andra liknande rättigheter.
Om du inte har ingått ett separat avtal med HOMITO, som ett Licensavtal för royaltyfritt material är alla annan användning av Materialet utan HOMITOs skriftliga tillåtelse förbjuden.
Materialet får endast användas och kopieras för dina privata, icke-kommersiella, personliga eller utbildningssyften under förutsättning att Materialen inte ändras och att meddelanden om upphovsrätt eller annan immaterialrätt inte tas bort. Du får inte skapa härledda verk från eller på annat sätt utnyttja Materialen på något sätt.
Vi uppskattar också alla kommentarer och andra förslag om våra tjänster som du skickar till oss, men du förstår att vi får använda sådana kommentarer och förslag utan skyldighet att kompensera dig för dem.

3. Varumärken
HOMITO och HEY HOMITO WHATS UP? och andra namn på produkter eller tjänster eller slogans som finns på Webbplatsen är varumärken som tillhör HOMITO och deras leverantörer eller licensgivare och de får inte kopieras, imiteras eller användas, varken helt eller delvis, utan att först få skriftligt tillstånd från HOMITO eller gällande ägare av varumärket. Du får inte använda metataggar eller annan ”dold text” som inkluderar ”HOMITO” eller något annat namn, varumärke eller namn på produkt eller tjänst som tillhör HOMITO utan att först få vårt skriftliga tillstånd. Dessutom ska Webbplatsens utseende, inklusive sidrubriker, anpassad grafik, knappikoner och skript, utgöra HOMITOs servicemärke, varumärke och/eller märkesprofil och får inte kopieras, imiteras eller användas, varken helt eller delvis, utan att först få vårt skriftliga tillstånd. Alla andra varumärken, registrerade varumärken, produktnamn och företagsnamn eller logotyper som nämns på Webbplatsen tillhör respektive ägare. Hänvisning till andra produkter, tjänster, processer eller annan information, genom varunamn, varumärken, tillverkare, leverantör eller på andra sätt utgör inte och antyder inte någon rekommendation, något sponsorskap eller något stöd av desamma från vår sida.

4. Sekretess
HOMITO strävar efter att skydda skyddet för den personliga information som tillhör de individer vi interagerar med. Vi har tagit fram ett Åtagande om personuppgifter för Webbplatsen som beskriver vår sekretesspolicy och praxis och hur vi samlar in, använder och delar personlig information tillhörande individer som besöker vår webbplats. Mer information finns i vårt Åtagande om personuppgifter för Webbplatsen.

5. Webbplatsens aktualitet
HOMITO uppdaterar regelbundet informationen på Webbplatsen. HOMITO kan dock inte garantera eller godta något ansvar eller någon skyldighet för att informationen på Webbplatsen är korrekt, aktuell eller fullständig. HOMITO kan revidera, utöka eller ta bort information, tjänster och/eller resurser på Webbplatsen och förbehålls rätten att göra sådana ändringar utan att meddela tidigare, befintliga eller potentiella besökare.

6. Länkade webbplatser
Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser för din bekvämlighet. Tillhandahållandet av dessa länkar ska inte antyda att HOMITO övervakar eller stöder dessa webbplatser. HOMITO godtar inget ansvar för dessa webbplatser. HOMITO ska inte ansvara eller vara skyldiga, direkt eller indirekt, för skador eller förluster som uppstår eller påstås uppstå till följd av eller i samband med användning av eller tillit till information, innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på eller genom tredje parts webbplatser eller länkade resurser.

7. Internetprogram eller datorvirus
De tekniska svårigheter som Internet innebär gör att Internetprogram eller överföringsproblem kan ge upphov till att felaktig eller ofullständig information visas på Webbplatsen. Datorvirus eller andra skadliga program kan också oavsiktligen hämtas från Webbplatsen.
HOMITO ska inte vara ansvariga eller skyldiga för programvara, datorvirus eller andra destruktiva, skadliga eller störande filer eller program som kan infektera eller på annat sätt påverka din användning av din datorutrustning eller annan egendom till följd av åtkomst till, användning av eller besök på Webbplatsen eller hämtning av Material från Webbplatsen. HOMITO rekommenderar att du installerar lämpliga antivirusprogram eller annan skyddsprogramvara.

8. Webbplatsen och Materialet tillhandahålls i befintligt skick
Webbplatsen och materialet tillhandahålls i befintligt skick utan några som helst uttryckta eller underförstådda påståenden, garantier eller villkor, inklusive men inte begränsat till underförstådda påståenden, garantier eller villkor avseende säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte. HOMITO påstår inte och garanterar inte att webbplatsen eller materialet uppfyller dina krav eller att användningen av dessa ska vara fri från avbrott eller fel.

9. Begränsning av ansvarsskyldighet
Du tar ansvar och risken för användning av Webbplatsen och materialet, inklusive och utan begränsning information som finns på dessa.
Under inga omständigheter ska HOMITO eller någon av deras chefer, tjänstemän, anställda, aktieägare, partners eller agenter hållas ansvariga för oförutsedda, indirekta, bestraffande, avskräckande eller följdskador (inklusive ersättning för utebliven vinst, avbrott, förlust av affärsinformation eller annan ekonomisk förlust) i samband med eventuella anspråk, förluster, skador, åtgärder, rättsmål eller andra förfaranden som uppstår under eller till följd av detta avtal, inklusive men inte begränsat till användningen av, tillit till, tillgång till eller utnyttjande av Webbplatsen, materialet eller någon del av dessa, eller några rättigheter som du beviljats under detta avtal, även om HOMITO har informerats om risken för sådana skador, oberoende av om agerandet grundar sig på kontrakt, kränkning (inklusive försumlighet), kränkning av immateriella rättigheter eller annat.
I varje förekommande fall ska HOMITOs totala samlade skadeståndsskyldighet under dessa användarvillkor eller i samband med användningen eller nyttjandet av hela eller delar av Webbplatsen eller materialet på något sätt inte överstiga fem Euro (5,00 €).
I vissa jurisdiktioner tillåts inte begränsning eller uteslutande av ansvar för tillfälliga skador eller följdskador och därför gäller kanske inte ovanstående begränsning eller uteslutning dig.

10. Skadeersättning
Du samtycker till att gottgöra och hålla HOMITO skadelösa från och mot krav eller skyldigheter som ådragits av HOMITO till följd av eller i samband med att du eller någon som agerar åt dig bryter mot dessa Användarvillkor.

11. Underrättelser och förfaranden vid anmälan av kränkningar
HOMITO LP respekterar andras upphovsrättigheter, och vi ber att våra användare gör detsamma. Om du anser att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör en kränkning av upphovsrätten, eller att dina immateriella rättigheter har kränkts på något annat sätt, ber vi dig underrätta HOMITO med ett skriftligt meddelande till vår VD som innehåller följande väsentliga information:
a. en elektronisk eller fysisk signatur tillhörande personen som har fullmakt att agera för ägaren av upphovsrätten eller annat immaterialrättsligt intresse
b. en beskrivning av det upphovsrättsskyddade verket eller den immateriella egendom som du anser har kränkts
c. en beskrivning av var det kränkande material finns på Webbplatsen
d. din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress
e. ett uttalande från dig där du anger att du har goda skäl att tro att den bestridda användningen inte godkänns av upphovsrättsägaren, deras agent eller lagen
f. ett uttalande från dig, föremål för mened, att informationen ovan i din underrättelse är korrekt och att du är ägaren till upphovsrätten eller den immateriella egendomen eller att du har fullmakt att agera för ägaren av upphovsrätten eller den immateriella egendomen.

12. Adressera meddelandet till vår VD på följande adress:
HOMITO / Passion for Homes
Värdshusslingan 11
11265 Stockholm
Sverige

ATTN: CEO

13. E-post
Besök gärna vår kontakta oss-sida. Internet är inte ett helt säkert medium och eventuell kommunikation kan försvinna, genskjutas eller förändras. HOMITO ansvarar inte för skador som uppstår till följd av kommunikation till eller från Webbplatsen. För information som du tillhandahålls av oss genom Webbplatsen eller e-postmeddelande samtycker du till att:
◦ HOMITO inte har några skyldigheter för sådan information
◦ informationen inte är konfidentiell
◦ HOMITO kan använda, dela, distribuera eller kopiera informationen och kan använda idéer, koncept eller know-how i informationen för något ändamål utan kompensation
◦ informationen är sann och att delgivning av informationen inte kränker andras juridiska rättigheter.

14. Tillämplig lag
Denna Webbplats styrs, drivs och administreras av HOMITO i Sverige. Denna Webbplats kan besökas från andra länder runtom i världen. Varje jurisdiktion har lagar som kan skilja sig från lagstiftningen i Sverige och när du besöker Webbplatsen ska du därmed bekräfta och samtycka till att alla frågor rörande åtkomst till eller användning av Webbplatsen styrs av lagstiftningen i Sverige och som tillämpas där (utan hänvisning till dess lagvalsregler).
Du samtycker också till att eventuella krav eller tvister som uppstår under dessa villkor ska överlåtas till den exklusiva jurisdiktionen tillhörande domstolarna i Sverige och bekräfta att du gör detta frivilligt.

15. Allmänt
HOMITOs underlåtenhet att insistera på eller genomdriva striktefterlevnad av någon bestämmelse i dessa Användarvillkor ska inte tolkas som en friskrivning av någon bestämmelse eller rätt.
Om hela eller en del av någon bestämmelse i dessa Användarvillkor helt eller delvis inte kan verkställas, ska parterna, eller ifall parterna inte kan enas, en behörig domstol, ersätta hela eller en del av en bestämmelse med en verkställbar bestämmelse eller bestämmelser, som så nära som möjligt återspeglar villkoren för den ogenomförbara bestämmelsen eller dess delar.
Parterna har begärt att dessa Användarvillkor och alla dokument som rör det ska upprättas på engelska.

16. Kontakt
Om du har några frågor gällande webbplatsen eller våra Användarvillkor kan du kontakta oss.